Home

Actie nov 2008

Deze brief is in november huis aan huis in IJlst verspreid.

IJlst, november 2008

Geachte IJlsters,

Op 2 oktober j.l. is de Stichting Behoud Stadslaankerk, kortweg "SBS", officieel eigenaar geworden van de Stadslaankerk. Een prachtig beeldbepalend gebouw aan de Stadslaan in IJlst.

Het gebouw is daarmee behouden!

Om het gebouw open te kunnen stellen voor maatschappelijke, religieuze en culturele activiteiten én het uitvoeren van onderhoud en de noodzakelijke aanpassingen, heeft de stichting structureel de financiële steun van een grote groep sympathisanten nodig.

Mag de Stichting voor het komende jaar een gift van u tegemoet zien op het
rekeningnr.
2968.40.653 t.n.v. Stichting Behoud Stadslaankerk te IJlst?

Want we streven naar meer! Het is de bedoeling dat het gebouw open blijft en gebruikt wordt. Met elkaar kunnen we van de Stadslaankerk een bloeiend cultureel centrum maken. Concreet betekent dit dat het gebouw open is voor muziekschool, volksdansen, "samen eten", verenigingen en de grote zaal mogelijkheden zal gaan bieden voor concerten, voorstellingen, lezingen en exposities. Ook familiebijeenkomsten en reünies zijn mogelijk.

 

Bestuur Stichting Behoud Stadslaankerk:
Eric M. Petrusma, voorzitter
Dick de Heer, secretaris