Home

Comité van aanbeveling

Geachte inwoners van IJlst,

Wij hebben ons grote zorgen gemaakt hoe het met het prachtige kerkgebouw aan de Stadslaan zou komen. Er was zelfs sprake van sloop, net als velen van u zeggen wij: "Dit kin toch net, sa'n prachtige tsjerke mei net fuort!". Wij zijn erg blij dat een aantal IJlsters de schouders eronder hebben gezet en de Stichting Behoud Stadslaankerk hebben opgericht om dit karakteristieke en beeldbepalende gebouw te kopen. De sloop van het gebouw wordt voorkomen Ún het monumentale, prachtig klinkende orgel blijft voor IJlst behouden. Zij kunnen het echter niet alleen, heel IJlst moet mee doen, net als wij.

Wij bevelen deze actie dan ook van harte bij u aan.

Comité van aanbeveling Stichting Behoud Stadslaankerk.
Rinke Schilstra
A en A Nooitgedagt
Eelke Zijlstra
Jan Schuurmans
Piet Hoogeveen
Jan v.d. Wal
Jan Stienstra
Fam. Oosterveen
Cees Zijsling
Piet Zeldenrust
Albert Wijbenga