Home

Contact

Logo Stichting Behoud Stadslaankerk
p/a Croleskwartier 13
8651 HB IJlst
adres

Fiscaal nummer: 8187.52.567
ANBI nummer: 54624
Kamer van Koophandel: 01123146
IBAN: NL40 RABO 0131 2331 57

Stichting Behoud Stadslaankerk


Bestuur:
Eric Petrusma, voorzitter. Tel: 532639
Bauwien Spijksma, secretaris/penningmeester. Tel: 532159
Gerrit de Jong, beheerder. Tel: 532090
Anno Dotinga, bestuurslid. Tel: 06 10942647

Vrijwilligers:
Fook Dijkstra, Leny Friso, Pietie Adema,
Boukje Petrusma, Hinke Visser en anderen.

Adviseurs:
Albert Wijbenga, Douwe Oosterveen, Piet Hoogeveen,
Gerrit Spijksma, Rinke Schilstra, Taeke Vellinga

Logo Vellinga cs
VELLINGA c.s. Belastingadviseurs heeft de fiscale structurering van de Stichting verzorgd.
Voor meer informatie zie ... VELLINGA c.s. Belastingadviseurs