Home

Doelstelling

Vrijdag 7 december 2007 is de Stichting Behoud Stadslaankerk opgericht. "De Stichting heeft ten doel het herstellen en instandhouden van het kerkgebouw aan de Stadslaan te IJlst met aan- en toebehoren en het wekken van publieke belangstelling voor dit kerkgebouw en voorts alles te doen wat daartoe nodig, nuttig en wenselijk is of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." Zo staat het in de statuten die bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.

Op 2 oktober 2008 heeft de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Behoud Stadslaankerk plaatsgevonden. De Stichting heeft het gebouw voor een marktconforme prijs gekocht van de PKN gemeente IJlst.

Samen met vrijwilligers zou de Stichting Behoud Stadslaankerk er graag voor willen zorgen dat het kerkgebouw zijn maatschappelijke en culturele bestemming behoudt. Het kerkgebouw zal daarom beschikbaar zijn voor concerten, toneeluitvoeringen, musicals, lezingen en als oefen- of vergaderruimte voor verenigingen. Een buurt- of familiebijeenkomst en het houden van trouw- en rouwdiensten behoren ook tot de mogelijkheden. Momenteel maken onder meer kerkgenootschap `Welcome Home Church`, muziekschool, samen-eten-groep en volksdansgroep gebruik van de zalen. Om het kerkgenootschap en de verenigingen, die van het gebouw gebruik willen maken, tegemoet te komen kunnen de huren niet te hoog zijn. Vanwege dit non-profit karakter van de stichting zijn we afhankelijk van donateurs.Steun

Hierom doen we een dringend beroep op u. U bepaalt mede of het gebouw behouden én toegankelijk kan blijven voor de IJlsters. Of het onderhoud kan worden uitgevoerd. Of de vaste lasten betaald kunnen worden. Jaarlijks is een flink bedrag nodig. Uw steun is daarbij onmisbaar. Als gebruiker, bezoeker, vrijwilliger of donateur.

De Stichting Behoud Stadslaankerk is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften en donaties voor de belasting aftrekbaar zijn. Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar. Giften zijn welkom op bankrekening (IBAN): NL40 RABO 0131 2331 57

Neem contact op met één van de bestuursleden als u vragen heeft of een toezegging wilt doen, zoals een renteloze lening of een schenking vastgelegd middels een notariële akte. Ook vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij het bestuur telefonisch of per email.

Email: adres