Doopvont

Doopvont

Blijkens de inscriptie in het doopvont is het in 1884 gemaakt door W.E. Andela. Het houtsnijwerk is zeer illustratief en vol symboliek en zeker het bekijken waard.
(Noot: Willem E. Andela, geboren in 1836, van beroep Mastmaker.)

Bovenaan een hen met kuikens onder haar vleugels, een duidelijke verwijzing naar Mattheüs 23: 37 "Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens vergadert onder haar vleugels". Een prachtige symboliek bij de doop.

Daaronder Jacob met zijn hoofd op een steen en de ladder naar de hemel met daarop de engelen: dat is de geschiedenis van Jacobs droom te Bethel (Genesis 28) met de uitspraak van Jacob in vers 17 "Waarlijk, de Here is aan deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods, dit is de poort des hemels".

Dan zijn ingesneden de namen: Adam Mozes Christus, met daaronder de afbeeldingen: Adam eet van de verboden vrucht Mozes met de tafelen der wet Christus met het kruis "en Zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht" (Openbaring 1:16) vertredende de slang.

Tevens de woorden: Geloof Hoop Liefde, met daaronder de bijbehorende afbeeldingen: vrouw met kruis en bijbel vrouw met druif en anker vrouw met drie kinderen; dus driemaal de vrouw, wellicht bedoeld als bruid van Christus en aldus de kerk symboliserend, die met deze drievoudgie taak in de wereld staat: predikende het Woord levenende uit de hoop dienende met barmhartigheid.

Hieronder dan de slang (als cirkel rond de voet van het doopvont), terwijl helemaal onderaan op de ronde bol (de wereldbol?) nog eens is afgebeeld de duivel als draak met poten (Openbaring 12) als bedreiging voor Gods volk, maar toch onderaan, hij is overwonnen.


Inscriptie

U merkt, er zouden preken over te maken zijn, "dr sit hiel wat yn".

C.B.

Uit: Kerkblad Federatieve Gemeente Ylst, mei 2000

Het doopvont is in de afscheidsdienst 21 september 2008 overgebracht naar de Mauritiuskerk van de PKN gemeente.