Oproep in "It Dryltser Kypmantsje"

Terug

Nog te koop bij Boekhandel Visser

Voorkom Sloop StadslaanKerk !!!

Inwoners van IJlst en andere betrokkenen, de bijl ligt reeds aan de wortel van de boom, m.a.w. de sloop van de Stadslaankerk lijkt nu onafwendbaar als er geen acties ondernomen worden. Op 12 juni wordt definitief besloten tot verkoop van deze mooie kerk met sloop tot gevolg. De Protestantse gemeente IJlst kan het financieel niet langer bolwerken en verkoopt de kerk aan een projectontwikkelaar, die tot sloop over zal gaan om er huizen op te bouwen. Als er niets gebeurt raakt IJlst een van zijn markantste en mooiste gebouwen kwijt. (Zie ook het artikel van Rinke Schilstra). Kom dus in actie!!! Want weg is weg en het komt nooit meer terug.

Geef zo spoedig mogelijk uw (creatieve) idee of gedachte aan ons door en aarzel niet om mee te doen en te reageren.

Mensen die uw ideeën graag willen verzamelen zijn:
Rinke Schilstra en Dick de Heer

Zie ook de website: www.stadslaankerk.nl

Gepubliceerd in It Drylster Kypmantsje, mei 2007

Terug