Terug

Actie dec 2007

Deze brief is in december huis aan huis in IJlst verspreid.

Waar kiest u voor?

IJlst, december 2007

Geachte inwoners van IJlst,

Goed nieuws voor de IJlsters. De Stichting Behoud Stadslaankerk is opgericht. Er zijn financiers voor de aankoop gevonden. Het kerkgebouw kan gekocht worden. We kunnen de sloop dus voorkomen, echter voor het behoud is méér nodig. Belangrijk is gepast gebruik en bovenal een sluitende begroting.

Hiervoor doen we een dringend beroep op u. U bepaalt mede of het gebouw behouden én toegankelijk kan blijven voor de IJlsters. Of het onderhoud kan worden uitgevoerd. Of de vaste lasten betaald kunnen worden. Jaarlijks is een flink bedrag nodig. Uw steun is daarbij onmisbaar.

Wij zijn dankbaar voor de steunbetuigingen, die we hebben mogen ontvangen. Nu is het moment om duidelijk te maken dat uw keuze voor het behoud menens is. Laat uw stem horen middels een donatie. Wij verzoeken u vriendelijk om uw keuze voor het behoud kenbaar te maken met een overschrijving naar bankrekening 2968.40.653 tnv Stichting Behoud Stadslaankerk, te IJlst.

Bedankt, namens Stichting Behoud Stadslaankerk.
Eric M. Petrusma, voorzitter
Dick de Heer, secretaris

Wij wensen u een behouden 2008.

Terug