Welkom op de Site van Stichting Behoud Stadslaankerk

Schilderij

Deze website is opgezet om informatie te geven over de Stadslaankerk te IJlst.

Op 2 oktober 2008 heeft de overdracht van het kerkgebouw aan de Stichting Behoud Stadslaankerk plaatsgevonden. De Stichting heeft het gebouw gekocht voor een marktconforme prijs van de PKN gemeente IJlst. Nu de Stichting eigenaar is kan zij zonder voorbehoud huurders en donateurs werven. Uw aller steun aan de Stichting blijft echter nodig om vaste lasten en onderhoud te kunnen betalen.

Geschilderd door Bouke Haringa


-------- Actueel --------

Bijzonder 2018
Culturele Hoofdstad 2018 Leeuwarden Fryslân, 750 jaar stadsrechten IJlst en Stadslaankerk 10 jaar in eigendom van de Stichting Behoud Stadslaankerk. 10 jaar waarin velen gebruik hebben gemaakt en maken van het gebouw, wat een daarmee ongesubsidieerd een belangrijke maatschappelijke, culture en religieuze functie vervult binnen de IJlster gemeenschap en daar buiten. Maar ook 10 jaar waarin er niet opnieuw, zoals de oude fabriek aan de overkluizing, een ruïne het beeld van IJlst bepaalt heeft. Want dat zou het resultaat geweest zijn van de toenmalige plannenmakers.


Welcome Home Church
Interkerkelijke Celebration en gezinssamenkomst elke zondagmorgen om 10:00h, behalve na de 3e zaterdag van de maand, dan is het die avond om 19:30h. Inloop een half uur voor de samenkomst met koffie/thee; ingang rechts naast de kerk.
Een plek om de Vader en elkaar van verschillende kerkgenootschappen te ontmoeten! Eenheid in verscheidenheid. Organisatie: Anno en Jeannet Dotinga (06) 41 42 76 66 of Mailto: Welcome Home Church; meer informatie via Facebook: Welcome Home Church en Website: Welcome Home Church of in onze agenda.


Bestuursvacature
Na circa 10 jaar de Stichting te hebben gediend heeft Dick de Heer in 2017 afscheid genomen. We hebben hem tijdens de bestuursvergadering van 6 april 2017 hartelijk bedankt voor zijn inzet en ontheven van zijn taken. Volgens Dick is het, op een bepaalde leeftijd, tijd geworden om het stokje over te dragen. Jammer genoeg hebben we op dit moment geen kandidaat om dat stokje daadwerkelijk aan te nemen. Er is hiermee in het bestuur van de Stichting een vacature ontstaan. Het is een onbezoldigde functie zonder vergoedingen, ge´nteresseerden kunnen zich bij het bestuur melden.


Cultuur
Kijk in de agenda voor een overzicht van wat er in ons gebouw gehouden wordt en check regelmatig het nieuws op deze Site en in It Dryltser Kypmantsje. Successen uit de afgelopen jaren waren uitverkochte voorstellingen van: "Gerrit Breteler", "ZELLE" en "de Emigrant" met Freerk Smink. Er zijn ook hoogstaande concerten geweest van Rosanne Philippens (viool) en Yuri van Nieuwkerk (vleugel) of de Engelse organist Martin Ford, momenteel organist van Westminster Abbey in Londen.
Begin januari is belangeloze medewerking verleend aan de voorstellingenreeks "De Frijtinker" in kader van Culturele Hoofdstad 2018.

-------- o --------

Kopij in de vorm van foto's en verhalen is welkom. Ondanks de serieuze aanleiding proberen we, met verhalen in de vorm van mooie herinneringen, interessante wetenswaardigheden, leuke anekdotes en kleurrijke beschrijvingen, er een interessante site van te maken.

Reageren? adres

Webmaster: Eric Petrusma te IJlst
Last update: 16 juni 2018