Home

Agenda


Periode Activiteit
Algemeen
Zondag om 10:00h
en de 3e zaterdag om 19:30h
Celebration / Interkerkelijke gezinssamenkomst
Elke zondagmorgen, behalve na de 3e zaterdag van de maand. Inloop vanaf 09.30 uur met koffie/thee en
's avonds op de 3e zaterdag van de maand met inloop vanaf 19:00 uur met koffie/thee. Ingang rechts naast de kerk.
Een plek om de Vader en elkaar van verschillende kerkgenootschappen te ontmoeten! Eenheid in verscheidenheid.
Organisatie: Anno en Jeannet Dotinga (06) 41 42 76 66 of Mailto: Welcome Home Church.
Meer informatie via Facebook: Welcome Home Church of de Website: Welcome Home Church.
2018
Za 13/10 om 17:00h Maaltijd van "Samen eten";
Samen eten is gezelliger dan alleen. Bent u alleenstaand, kom dan samen eten in de Schaapskooi.
Opgave bij G.Bouma of S.Schilstra, zie uitnodiging in It Dryltser Kypmantsje.
Za 10/11 om 17:00h Maaltijd van "Samen eten"
Za 8/12 om 17:00h Maaltijd van "Samen eten"
2019