Home

Honderd

100 jaar Stadslaankerk
Stadslaankerk De Gereformeerde kerk van IJlst, is in 1910 gebouwd door de fa. Spijksma. Op 1 februari 1911 is het gebouw ingewijd door ds. Ploos van Amstel. Het gebouw, dat de laatste jaren als Stadslaankerk bekend staat, is dus echt 100 jaar geworden. Het leek er even op dat dit jubileum niet gehaald zou worden. Dankzij de steun van de IJlsters en de inzet van de Stichting Behoud Stadslaankerk is het gelukkig anders gelopen en heeft het gebouw weer een toekomst.

Expositie Expositie
Vorig jaar november is dit jubileum al een beetje gevierd, door de Gereformeerde Kerk te laten herleven met de voorstelling ZELLE in een uitverkochte zaal. Dit jaar willen we de expositie "100 jaar Stadslaankerk" organiseren. De expositie is door Sjouke Fijlstra, Gerrit Zomer en Hinke Visser samengesteld.


Opening
De expositie is intussen feestelijk geopend en druk bezocht op 26 juni 2011. Het bestuur heeft dan ook besloten een 2e weekend de deuren te openen, waarbij de tentoonstelling doorlopend te bezichtigen is. En wel op 10 en 11 september, dit valt samen met Open Monumentendag 2011. Het toepasselijke thema van de Open Monumentendagen 2011 is Nieuw gebruik - Oud gebouw.
25 jaar Open Monumentendag Lees meer hierover op de pagina Monumentendag