Home

ANBI

De Stichting Behoud Stadslaankerk is door de Belastingdienst gerangschikt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor giften en donaties voor de belasting aftrekbaar zijn. Indien u meer dan 1% van uw verzamelinkomen aan giften uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI diverse diverse gegevens openbaar maken via een internetsite.

Beleidsplan
- Het werk dat de stichting doet.
Op 2 oktober 2013 was de Stichting Behoud Stadslaankerk, vijf jaar officieel eigenaar van de Stadslaankerk. Het prachtige beeldbepalende gebouw aan de Stadslaan in IJlst, dat daarmee is behouden voor nu en voor later. In deze vijf jaar heeft het bestuur prioriteit gegeven aan de financiële positie van de stichting. Verder bestaan de werkzaamheden uit:

- De manier waarop de stichting geld werft.
Voor groot onderhoud en aflossing is de Stichting afhankelijk van subsidies en donaties. De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve, directe manier in contacten met relaties door een aantal bestuursleden. Naast donaties van vaste donateurs, die jaarlijks een bijdrage geven, ontvangt de stichting ook incidentele donaties. De lopende kosten (energie, onderhoud en verzekeringen) worden betaald uit de opbrengst van verhuur van de zalen.
- Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling.
De fondsen van Stichting Behoud Stadslaankerk zijn bescheiden en worden beheerd door de penningmeester. Het vermogen van de Stichting is gelegen in het gebouw. De liquide middelen staan op een spaarrekening. Alle financiële middelen worden aangewend voor aflossing, instandhouding (noodzakelijk onderhoud, energie en verzekering) en reservering voor groot onderhoud. De insteek is dat de culturele activiteiten en voorstellingen geen geld mogen kosten en zichzelf moeten bedruipen.

Beloningsbeleid
Er zijn geen medewerkers in loondienst bij Stichting Behoud Stadslaankerk. Het beloningsbeleid ziet daarom alleen toe op de beloning van bestuursleden en vrijwilligers. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding danwel vacatiegeld voor de verrichte bestuurswerkzaamheden. De stichting gaat uit van 100% vrijwilligerswerk, bestuur en vrijwilligers doen de werkzaamheden geheel pro deo. In bijzondere gevallen kan het bestuur beslissen om, binnen de wettelijke grenzen, een vrijwilligersvergoeding toe te kennen aan iemand die uitzonderlijk veel werkzaamheden voor de Stichting Behoud Stadslaankerk verrricht.

Verslag van activiteiten (in bewerking)
De tweede aanvullende doelstelling van het bestuur is dat het kerkgebouw zijn maatschappelijke en culturele bestemming behoudt.
Culturele successen uit de afgelopen jaren waren uitverkochte voorstellingen van: "Gerrit Breteler", "ZELLE" en "de Emigrant" met Freerk Smink. Er zijn ook hoogstaande concerten geweest van Rosanne Philippens (viool) en Yuri van Nieuwkerk (vleugel) of de Engelse organist Martin Ford, momenteel organist van Westminster Abbey in Londen.
Maatschappelijk bieden we ruimte aan de muziekschool (klein koper), Solistenconcours, Yleke Dûnsers, “Samen eten” en vergaderruimte voor verenigingen.
In detail zijn deze activiteiten beschreven elders op deze site, zie hiervoor de inhoudskolom aan de rechterzijde, vanaf Nieuws tot Kerstplein '08.
Specifiek voor 2017 staat groot onderhoud aan de bijgeboeuwen gepland, nieuwe dakbedekking, isolatie, boeidelen en een nieuw kozijn voor de zijingang.

Financiële verantwoording
De financiële verantwoording bestaat uit de volgende items:

Het verkorte jaarverslag van boekjaar 2016 is hier te vinden.