Geweest 2010


Activiteiten die in de Stadslaankerk zijn gehouden.

Periode

Activiteit

Za 18/12 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Do 16/12 om 20:00h

Advent-kerstavond van "de Passage";

Za 27/11 om 20:00h

ZELLE;
Het toneelstuk ZELLE heeft een lange aanloop gehad. Freark Smink liep al jaren met het idee rond.
Het is een toneelstuk geworden dat uiteindelijk door de acteur Smink zelf geschreven is.
Houdt deze site in de gaten voor meer informatie en toegangskaarten of kijk op de website van ZELLE.
Zaal open om 19:15h, kaarten a € 15,- vanaf 1 november bij Boekhandel Visser.

Do 25/11 om 20:00h

Ledenvergadering van "de Passage";

Za 20/11 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Za 13/11 om 19:30h

Muzikale Boppeslach 2010;
Onder leiding van dirigent Jan Hibma zal Concordia een muzikaal programma met als thema Detectives, voor het voetlicht brengen. Klik hier voor meer info.

Za 6/11 om 20:00h

Optreden fan Klún & Knoffelhakke mei it nijste programma 't is feest!
Is mei ynspirearre troch it 15 jierrige jubileum fan it Hantumer kabaretduo.
Houdt deze site in de gaten voor meer informatie over programma en kaartverkoop.
Sjoch op de webside fan Klún & Knoffelhakke.
Zaal open om 19:15h, kaarten a € 8,- vanaf 4 oktober bij Boekhandel Visser.

Do 28/10 om 20:00h

Ledenvergadering van "de Passage";

Wo 27/10 om 20:00h

Ledenvergadering van Volleybalvereniging "Stanfries";

Ma 18/10 om 20:00h

Ynformaasjejûn "IJlst Houtstad, masterplan ruimtelijke kwaliteit";
Het Masterplan "IJlst Houtstad" is in concept klaar. De Gemeente Wymbritseradiel wil dit graag voorleggen aan de inwoners van IJlst en omstreken. U bent van harte uitgenodigd om de presentatie bij te wonen en uw mening te geven.
Het is een vervolg op het symposium van anderhalfjaar geleden, 7 maart 2009, zie daarvoor het YouTube filmpje hiernaast.

Za 9/10 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Zo 3/10 om 15:30h

Zondagmiddagconcert door Rosanne Philippens (viool) & Yuri van Nieuwkerk (vleugel);
Kijk hier voor meer informatie betreffende Rosanne Philippens en Yuri van Nieuwkerk, programma en kaartverkoop.
Zaal open om 15:00h, kaarten a € 17,- (voorverkoop € 15,-) zijn inclusief koffie of thee.
Er zijn speciale jongerenkaarten (t/m 18 jaar) te koop a € 8,- (voorverkoop € 6,-).

Ma 27/9 om 20:00h

Vergadering van de ChristenUnie;

Do 23/9 om 20:00h

Ledenvergadering van "de Passage";

Zo 13/6 om 15:30h - 16:30h

Zondagmiddag-orgel-concert door Dhr Balt de Vries;
Unieke gelegenheid om het van Gruisen orgel (rijksmonument) in al haar facetten te horen.
Kijk hier voor meer informatie betreffende Balt de Vries, programma en kaartverkoop.
Zaal open om 15:00h, kaarten a € 5,- (voorverkoop € 3,-) zijn inclusief koffie of thee na afloop.

Za 12/6 om 20:00h

Concert 'Concordia van jong tot oud';
Het concert bestaat uit het eerste optreden van de jongste leerlingen, de opstappers, onder leiding van Evelien Wiersma en de optredens van jeugdkorps Tusken de Noaten en het grote korps, beide onder leiding van Jan Hibma.
Entree: gratis (collecte bij de uitgang), koffie en thee verkrijgbaar in de pauze.

Do 20/5 om 20:00h

Informatieavond voorontwerp bestemmingsplan IJlst, Nijesyl en Hotel IJlst;
U wordt uitgenodigd door het college van burgemeester en wethouders voor deze avond, waar u wordt geinformeerd over de inspraakprocedure met betrekking tot de bestemmingsplannen IJlst en Nijesyl. Hoofdpunten:

  1. Toelichting op het voorontwerp-bestemmingsplan IJlst bevattende de algehele herziening/actualisatie inclusief de (her)ontwikkeling van een drietal locaties (Jurjen Hoomanstraat, Sudergoweg en De Dassenboarch).
  2. Toelichting op het bijzondere initiatief ‘Hotel IJlst’.
  3. Gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.
Kijk hier voor meer informatie hierover op www.wymbritseradiel.nl

Za 17/4 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Vr 16/4 om 20:00h

IJlster Concertavond;
Optreden van kompaenenkoor 't Skip sûnder roer m.m.v. Nootjes3.
Lees hier meer concertinformatie over programma en toegangsprijs of bekijk hier de affiche.

Do 25/3 om 20:00h

Ledenvergadering van "de Passage";

Za 13/3 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Do 4/3 om 20:30h
tot 21:00h

Try-out concert van Concordia;
Generale repetitie voor het concertconcours in De Lawei te Drachten op 6 maart
Publiek is van harte welkom, om het korps op topniveau te komen beluisteren.

Wo 3/3 om 09:00h

Opening studiedag PCBO;
Informatie: PCBO Wymbrits , Cor de Jong.

Do 25/2 om 20:00h

Ledenvergadering van "de Passage";

Za 13/2 om 13:00h
's avonds om 19:30h

41e Solistenconcours;
Muziek en Zangfederatie Wymbritseradiel e.o. Zie hier voor het Programma

Za 6/2 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Do 28/1 om 20:00h

Ledenvergadering van "de Passage";

Za 16/1 om 17:00h

Maaltijd van "Samen eten";

Wo 06/1 om 09:00h

Nieuwjaars -koffie- morgen van "de Passage";